laisvai.lt

!Melo Detektorius
parsidavę psichoterapeutai. Šitos sapalionės prieštarauja patiems esminiams psichoterapijos principams - surasti užslėptas žmogaus psichikos problemas ir padėti jas pereiti. Iš jų licenzijas reikia atimti.
Melo Detektorius reshared this.